Περιφερειακά Δρομολόγια 2019 - 2020

osel-bus 400 Αστρομερίτης – Περιστερώνα – Ακάκι – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Πλατεία Σολωμού
osel-bus 405 Κακοπετριά – Ευρύχου – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση
osel-bus 405A Κακοπετριά – Ευρύχου (διαμέσω του χωριού) – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση 
osel-bus 405C Κακοπετριά – Καλιάνα – Ευρύχου – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση
osel-bus 406 Κυπερούντα – Κακοπετριά – Ευρύχου – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση
osel-bus 406C Χανδριά – Κυπερούντα – Κακοπετριά – Ευρύχου – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση
osel-bus 408 Τρόοδος – Κακοπετριά – Ευρύχου – Αστρομερίτης – Σταθμός Μακαρίου Σταδίου – Λευκωσία/Άνοιγμα Κολοκάση
logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088