logo

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παγκύπριος Αριθμός Εξυπηρέτησης:
7777 7755

Πληροφορίες για προσβάσιμα λεωφορεία:
8000ΑΜΕΑ(2632)  
Κεντρικά Γραφεία
Λεωφ. Λυκαβητού 93
2401 Έγκωμη
Λευκωσία

Τηλ: 22468088
Φαξ: 22468091
Σταθμός Tηλ. Φαξ
Ταμασού 22335115 22632045
Μακάριο Στάδιο 22351484  22352497
Γεν. Νοσοκομείο 22570061 22570030
Πλατεία Σολωμού 22660621 22660259
Τεμπριά 22465546 22465547
Κρυονέρι 22522155 22526156

                      

      
             
   
       

ΟΣΕΛ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας – ΟΣΕΛ (εφεξής “ΟΣΕΛ”, “εμείς”, “μας”), δίνει μεγάλη σημασία στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας, όταν συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Σας διαβεβαιώνουμε, ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (“Πολιτική”), σέβεται και συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών  Δεδομένων ΕΕ 679/2016 (“Κανονισμός”) και τον σχετικό Νόμο 125/I/2018 της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 1. Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ), Διεύθυνση Λεωφόρος Λυκαβηττού 93, 2401 Έγκωμη,  Λευκωσία, τηλέφωνο 22468088, φαξ 22468091.
 1. Αρχές στις Οποίες Βασιζόμαστε
Ο ΟΣΕΛ δεσμεύεται ότι τηρεί τις παρακάτω αρχές επεξεργασίας προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 του Κανονισμού:
 • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία, με διαφανή τρόπο.
 • Περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία, με τρόπο ασυμβίβαστο με τους σκοπούς αυτούς.
 • Ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι επαρκή, συναφή και περιορίζονται σε ότι είναι απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Ακρίβεια & ποιότητα δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ακριβή και επικαιροποιούνται αμέσως μόλις αυτό έλθει σε γνώση του ΟΣΕΛ.
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης - Τα προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται όχι περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο, ή απ’ ότι επιβάλλεται από το Νόμο.
 • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - Ο ΟΣΕΛ χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού και εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων σας, ιδίως την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, την τυχαία καταστροφή τους, ή τη φθορά τους.
 • Αρχή Λογοδοσίας – Με την παρούσα Πολιτική ο ΟΣΕΛ αποδεικνύει ότι τηρεί την αρχή της Λογοδοσίας.
 1. Από ποιους συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα (υποκείμενα των Δεδομένων) και για ποιο λόγο
Συλλέγουμε και διατηρούμε Προσωπικά Δεδομένα από:
 • Το επιβατικό κοινό και κάθε ενδιαφερόμενο: Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας, όταν ζητάτε την έκδοση καρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπερκείμενων Αρχών, ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, ή της ιστοσελίδας μας, ή και με κάθε άλλο τρόπο.    
 • Τους προμηθευτές και συνεργάτες για την εκτέλεση συμβάσεων ή υποχρεώσεών μας και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας.
 • Τους εμπλεκόμενους σε ατυχήματα με οχήματα μας, για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων μας.
 • Τους εργαζόμενους του οργανισμού, για τους ακόλουθους λόγους: ανταπόκριση στις έννομες υποχρεώσεις μας, την εκτέλεση συμβάσεων που έχουμε υπογράψει, τη διαρκή εκπαίδευση ή και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας.
 • Όσους επιθυμούν να εργαστούν σε εμάς για το λόγο της εργοδότησης.
 • Όσους εισέρχονται στα γραφεία και τις εγκαταστάσεις μας, μέσω των νόμιμα λειτουργούντων κλειστών κυκλωμάτων βιντεο-επιτήρησης, για το λόγο της ασφάλειας των ανθρώπων, της περιουσίας μας και των εγκαταστάσεών μας.
 
 1. Προσωπικά δεδομένα Ανηλίκων
Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Κανονισμού), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Αντώνη Στεφανή, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του « ΟΣΕΛ» στη διεύθυνση : Λεωφόρος Λυκαβηττού 93, 2401 Έγκωμη,  Λευκωσία, τηλέφωνο 22468088, φαξ 22468091, e-mail: a.stephani@osel.com.cy.
 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο χρονικό διάστημα τηρούνται
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ελάχιστα δυνατά, για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών ανά υποκείμενο δεδομένων (φυσικό πρόσωπο).
 • Από το επιβατικό κοινό για την έκδοση καρτών, συλλέγουμε δεδομένα που καθορίζονται από Εθνικές Αρχές και συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, email). Τα στοιχεία που συλλέγουμε για την έκδοση καρτών, διατηρούνται το πολύ ένα έτος από την έκδοση της κάρτας.
 • Από όσους θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, συλλέγουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας δώσουν και τα στοιχεία που αφορούν το λόγο επικοινωνίας μαζί μας και που επίσης αυτόβουλα μας δίνουν. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται συνήθως ένα έως δυο έτη ανάλογα με τον λόγο επικοινωνίας, εκτός αν αιτιολογημένα (πχ σε περίπτωση επικοινωνίας για ατύχημα), πρέπει να διατηρηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί νομικά η υπόθεση. Σε περίπτωση που επικοινωνούν μαζί μας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή που συλλέγονται και αναρτώνται προσωπικά δεδομένα για λόγους μάρκετινγκ, μπορεί να αναφερθούν στη σελίδα μας στα μέσα αυτά ονοματεπώνυμο ή προσωνύμιο, φωτογραφίες, σχόλια, παρατηρήσεις, προτιμήσεις κλπ. Τα αρχεία φωτογραφιών διατηρούνται το πολύ δυο μήνες. Τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί, θα διαγραφούν οποτεδήποτε υπάρξει σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, δεν συλλέγονται ούτε τηρούνται οποιαδήποτε στοιχεία.  
 • Από τους προμηθευτές και συνεργάτες μας, συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τιμολόγησης και τυχόν στοιχεία του προσωπικού τους σε περίπτωση που απαιτούνται για επικοινωνία, ή εάν το προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο κάθε περίπτωσης (πχ απαιτούμενα στοιχεία οδηγών υπεργολάβων, διαδρομές αυτών και επαγγελματικά στοιχεία που απαιτούνται όπως άδειες, ταχογράφος κλπ). Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται όσο προβλέπεται από το αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο (συνήθως 7 χρόνια), αν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις διατηρούνται όχι λιγότερο από την ολοκλήρωση της υπογεγραμμένης σύμβασής μας με το κράτος (η σύμβαση είναι 10ετής).
 • Από το προσωπικό μας συλλέγουμε το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία βιογραφικού όπως ημερομηνία γέννησης, θέση, ημερομηνία πρόσληψης/ τερματισμού, αντίγραφα πτυχίων ή πιστοποιητικών που απαιτούνται ανά θέση και όσα άλλα στοιχεία οι ίδιοι αναφέρουν σε αυτό, στοιχεία για την εργοδότηση και ασφάλιση τους που απαιτούν οι έννομες υποχρεώσεις μας, όπως, αριθμό ταυτότητας και κοινωνικών ασφαλίσεων, οικογενειακή κατάσταση, ημερομηνίες εργασίας και απουσίας, ώρες υπερωρίας ανά ημέρα, ποσό μισθοδοσίας, IBAN τραπεζικού λογαριασμού, τα παραπτώματα ή επιβραβεύσεις, στοιχεία εκπαίδευσής τους και στοιχεία που απαιτούνται για την ασφάλιση εξαρτώμενων μελών των οικογενειών τους ή στοιχεία ασθενείας, μητρότητας και πατρότητας, σύμφωνα με τους νόμους και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται το περισσότερο, όσο επιβάλλεται από τους νόμους του Κράτους (7 έτη).
 •  Από τους εκπαιδευτές που συμμετέχουν στις εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας, συλλέγουμε τα στοιχεία που απαιτούνται κατά περίπτωση και επιβάλλονται από το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο, όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστοποίησης, αριθμό μητρώου κοινωνικών Ασφαλίσεων και στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται 5 χρόνια από την αποπληρωμή του εκπαιδευτικού προγράμματος.
 • Από τους υποψήφιους προς εργοδότηση, συλλέγουμε ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία που οι ίδιοι αναφέρουν στο βιογραφικό που προσκομίζουν, όπως, ανά περίπτωση αριθμό ταυτότητας και κοινωνικών ασφαλίσεων, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, πιστοποιητικά, αριθμό κανονικής και επαγγελματικής άδειας με ημερομηνίες έκδοσης και λήξης, κάρτας ταχογράφου, προηγούμενη επαγγελματική πείρα (περίοδος, ονομασία εργοδότη), λευκό ποινικό μητρώο όπου απαιτείται. Τα στοιχεία αυτά σε περίπτωση μη εργοδότησης του υποψηφίου, διατηρούνται μέχρι 6 μήνες.   
 • Σε περίπτωση ατυχήματος συλλέγουμε από τους εμπλεκόμενους ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας και ασφάλισης, ημερομηνία γέννησης, στοιχεία επικοινωνίας, φωτογραφίες και αναλυτική περιγραφή του συμβάντος. Τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση.
 • Στην περίπτωση που επισκεφτείτε τα γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις μας, είναι πιθανό να αποτυπωθεί η εικόνα σας στο κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης που τηρούμε για λόγους ασφαλείας. Το υλικό εγγραφής διατηρείται 15 ημέρες.
 • Σε περίπτωση που συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο Wi-Fi των εγκαταστάσεών μας, συλλέγουμε τις διευθύνσεις IP και Mac. Τα στοιχεία αυτά δεν διατηρούνται όταν σταματήσει η χρήση του ασύρματου δικτύου.
 
 1. Πως διασφαλίζουμε την Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Έχουμε λάβει εύλογα οργανωτικά και τεχνικά μέσα για να προστατεύουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε και ιδίως, τυχόν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων. Το Τμήμα Πληροφορικής μας, ακολουθεί διεθνή πρότυπα και πρακτικές, για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των δικτύων μας. Διασφαλίζουμε, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία, με την τήρηση πολιτικών και την ανάπτυξη και εφαρμογή διαδικασιών. Για παράδειγμα, τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας χρησιμοποιούνται για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά αθέμιτης χρήσης, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας:
 • Οι εγκαταστάσεις μας είναι ασφαλείς, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα στο βαθμό του εφικτού.
 • Η πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιορίζεται μόνο σε ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτημένων προσώπων, για τους συγκεκριμένους σκοπούς και η αναγκαία μεταφορά δεδομένων, γίνεται με ασφαλείς διαδικασίες.
 • Το προσωπικό μας, δεσμεύεται με κανόνες εμπιστευτικότητας, έχοντας διαβαθμισμένη και περιορισμένη πρόσβαση, μόνο στα απαραίτητα δεδομένα.
 • Οι ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αποθηκεύονται σε Η/Υ, όπου υπάρχει μόνο εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Επίσης, σε έντυπη μορφή, κλειδώνονται σε ερμάρια όπου έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
 • Επιλέγουμε αξιόπιστους συνεργάτες, οι οποίοι δεσμεύονται εγγράφως σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού, με τις ίδιες υποχρεώσεις, όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Διατηρούμε δε το δικαίωμα ελέγχου επί αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 3, στοιχείο η.
 • Στα συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, λαμβάνονται όλα τα τεχνικά μέτρα στο βαθμό του εφικτού, προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή άλλης μορφής επεξεργασία.
 • Επιπλέον, η πρόσβαση στα εν λόγω συστήματα πληροφορικής, παρακολουθείται σε μόνιμη βάση, προκειμένου να εντοπισθεί και αποτραπεί η παράνομη χρήση σε αρχικό στάδιο. Παρόλο που η διακίνηση δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μίας ιστοσελίδας, δεν μπορεί να προστατευθεί εγγυημένα από κυβερνοεπιθέσεις (cyberattacks), εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.
 1. Σε ποιους μπορεί να γνωστοποιηθούν τα Δεδομένα
Ο ΟΣΕΛ λαμβάνει όλες τις πρόνοιες, ώστε οι αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, γίνονται γνωστά σε τρίτους, υπό την προϋπόθεση ότι αιτιολογείται πλήρως η νομιμότητα της γνωστοποίησης αυτής.
Σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα από αυτά που νόμιμα συλλέγουμε, μπορεί να έχουν πρόσβαση (ή να γνωστοποιηθούν) ανάλογα με την κάθε περίπτωση:
 • Οποιαδήποτε εποπτική αρχή, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου.
 • Οποιαδήποτε δημόσια ή δικαστική αρχή, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το νόμο ή από δικαστική απόφαση.
 • Ο ελεγκτής του οργανισμού, για όσα δεδομένα απαιτείται (οικονομικά στοιχεία, προσωπικού, συμβάσεις και λοιπά στοιχεία ελέγχου), υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Ο νομικός σύμβουλος του οργανισμού, για όσα δεδομένα απαιτείται σε νομικές περιπτώσεις (πχ συμβάσεις, ατυχήματα κλπ), υπό καθεστώς εχεμύθειας.
 • Η συμβεβλημένη εταιρεία ως προς τις κλήσεις που δέχεται το τηλεφωνικό μας κέντρο, με ρήτρα εχεμύθειας.
 • Οι συντεχνίες, μόνο για δεδομένα στο πλαίσιο του ρόλου τους.
 • Οι ασφαλιστικές εταιρείες (για θέματα ασφάλισης του προσωπικού μας ή ασφάλισης έναντι ατυχημάτων) και οι οποίες υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας πληροφοριών.
 • Οι συνεργαζόμενες τράπεζες (εταιρείας, προσωπικού ή συνεργατών και προμηθευτών), μόνο για δεδομένα που αφορούν σε ζητήματα πληρωμών.
 • Οι σύμβουλοι εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτής και η ΑνΑΔ για θέματα εκπαίδευσης και μόνο για τα απαραίτητα τμήματα πληροφοριών και δεδομένων.
 • Η συμβεβλημένη εταιρεία φύλαξης μη χρησιμοποιούμενων φυσικών αρχείων, με ρήτρα εχεμύθειας.
 • Η συμβεβλημένη εταιρεία για το κλειστό κύκλωμα βιντεοεπιτήρησης, τυχόν συμβεβλημένος φωτογράφος εκδηλώσεων και όσοι εξωτερικοί συνεργάτες κάνουν συντήρηση μηχανημάτων στα οποία γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με ρήτρες εχεμύθειας.
 • Οι εταιρείες - διαχειριστές του ασυρμάτου δικτύου και της ιστοσελίδας μας, υπό καθεστώς εχεμύθειας.
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, δεν διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 1. Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Δεδομένων και πως μπορείτε να τα ασκήσετε
Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, διόρθωση, διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον μπορεί να γίνει όπως αναφέρεται παρακάτω, περιορισμό της επεξεργασίας, δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ή/και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα των δεδομένων.
Εάν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε οποτεδήποτε, σύμφωνα και με τα παρακάτω.
Αναλυτικότερα, έχετε το δικαίωμα:
α. Πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για το ποια δεδομένα έχουμε για σας, για την επεξεργασία των δεδομένων από εμάς, όπως επίσης έχετε και δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα αυτά που σας αφορούν.
β. Διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων σας, αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
γ.   Διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα μπορούμε να το ικανοποιήσουμε αν:
 • Τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, πέραν της συγκατάθεσης.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (δείτε το δικαίωμα αυτό πιο κάτω).
 • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
 • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.
Διατηρούμε το δικαίωμα άρνησης ικανοποίησης του παραπάνω δικαιώματος, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων (άρθρο 17 §3).
δ. Περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό επεξεργασίας τους. Για παράδειγμα, όταν έχετε αμφισβητήσει την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που θα απαιτηθεί για την επαλήθευση.
ε. Φορητότητας: Έχετε δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους, τόσο σε εσάς, όσο και σε άλλο πρόσωπο που θα τα επεξεργαστεί. 
στ. Εναντίωσης:  Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων σας, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς επίσης και όταν ο λόγος της επεξεργασίας αφορά σε απ’ ευθείας εμπορική προώθηση.
Ο ΟΣΕΛ, σε περίπτωση που υποβάλετε εγγράφως οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, θα εξετάσει το αίτημά σας και θα σας απαντήσει εντός ενός μηνός από την παραλαβή του, είτε για την ικανοποίησή του, ή για να σας γνωστοποιήσει τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του,  είτε, λαμβανομένης υπόψη της τυχόν πολυπλοκότητας του αιτήματος σας και του αριθμού αιτημάτων από εσάς ή/και άλλους, εντός προθεσμίας επιπλέον δύο μηνών  (Άρθρο 12 παράγραφος 3).
Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής αίτησης ή επιστολής ή email στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναφέρεται παρακάτω. Η καταχρηστική άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων (Άρθρο 12 §5), μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους.
Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς, ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται κατωτέρω.
 1. Παραβίαση Προσωπικών Δεδομένων
Σε περίπτωση παραβίασης της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που βρίσκονται στη διάθεσή μας και αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο Οργανισμός θα λάβει τα ακόλουθα μέτρα (σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού):
 • Θα εξετάσει και αξιολογήσει τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για τον περιορισμό της παραβίασης.
 • Θα αξιολογήσει τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.
 • Θα προσπαθήσει να μειώσει όσο το δυνατόν τη ζημιά που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί.
 • Θα ειδοποιήσει εντός 72 ωρών από τη γνώση για την παραβίαση, εάν απαιτείται.
 • Θα αξιολογήσει τις επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή επανάληψης της παραβίασης.
 1. Σύνδεσμοι με άλλες Ιστοσελίδες
Η Ιστοσελίδα μας, μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες, που δεν λειτουργούν ούτε ελέγχονται από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε ένα σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα κατευθυνθείτε στον ιστότοπο αυτού του τρίτου μέρους. Σας συνιστούμε να ελέγξετε την Πολιτική απορρήτου για κάθε ιστότοπο που επισκέπτεστε. Δεν έχουμε έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου, ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε τοποθεσιών ή υπηρεσιών τρίτου μέρους.
 1. Στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κύπρου, Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία, τηλέφωνο 22818456, e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.
 1. Στοιχεία επικοινωνίας με τον ΟΣΕΛ για ζητήματα Προσωπικών Δεδομένων
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και για την άσκηση των παραπάνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Οργανισμού μας κ. Αντώνη Στεφανή στο τηλέφωνο 22468088, το φαξ 22468091, ή το e-mail: a.stephani@osel.com.cy.
 1. Ενημέρωση της Πολιτικής
Η παρούσα πολιτική ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και αναθεωρείται όταν υπάρχει μια σημαντική αλλαγή. Η αναθεώρηση αυτή, θα είναι διαθέσιμη στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας, με σημείωση της ημερομηνίας έναρξης ισχύος. Έντυπη μορφή της παρούσας πολιτικής, μπορείτε να βρείτε στα γραφεία μας ή μπορεί να σας αποσταλεί κατόπιν αιτήματός σας.

 

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088