Βοηθητικές Διαδρομές

Από Σπήλια Προς Λευκωσία
 • 05:47 44

  Σπήλια

 • 06:00 405 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 07:10

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 05:47 44

  Σπήλια

 • 06:15 405C - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 07:27

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 11:32 44

  Σπήλια

 • 11:50 405 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 13:00

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

Από Λευκωσία Προς Σπήλια
 • 09:30 406

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 10:45 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 10:55

  Σπήλια

 • 14:40 405

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 16:05 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 16:15

  Σπήλια

Από Σπήλια Προς Λευκωσία
 • 05:47 44

  Σπήλια

 • 06:00 405 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 07:10

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 05:47 44

  Σπήλια

 • 06:15 405C - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 07:27

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 11:32 44

  Σπήλια

 • 11:50 405 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 13:00

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

Από Λευκωσία Προς Σπήλια
 • 09:30 406

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 10:45 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 10:55

  Σπήλια

 • 14:40 405

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 16:05 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 16:15

  Σπήλια

Από Σπήλια Προς Λευκωσία
 • 06:12 44

  Σπήλια

 • 06:30 406 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 07:40

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 12:17 44

  Σπήλια

 • 12:35 405A - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 13:48

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

Από Λευκωσία Προς Σπήλια
 • 10:00 406

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 11:20 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 11:30

  Σπήλια

 • 14:00 408

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 15:20 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 15:30

  Σπήλια

Από Σπήλια Προς Λευκωσία
 • 07:37 44

  Σπήλια

 • 08:00 405 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 09:10

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 14:07 44

  Σπήλια

 • 14:30 406C - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 15:40

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

Από Λευκωσία Προς Σπήλια
 • 10:00 405

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 11:20 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 11:30

  Σπήλια

 • 14:00 408

  Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

 • 15:20 44 - Κακοπετριά

  Σύνδεση

 • 15:30

  Σπήλια

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088