Βοηθητικές Διαδρομές

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:37

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:52

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:02

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:19

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:23

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:37 53

  Κόρνος

 • 10:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:47 53

  Κόρνος

 • 12:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:59

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:07 53

  Κόρνος

 • 14:25 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:37 53

  Κόρνος

 • 16:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:35

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:37 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:57

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:47 53

  Κόρνος

 • 17:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:04

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:16

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 06:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:47

  Κόρνος

 • 08:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:07

  Κόρνος

 • 10:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 10:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:07

  Κόρνος

 • 11:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:25 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:37

  Κόρνος

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:47

  Κόρνος

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:47

  Κόρνος

 • 13:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:57

  Κόρνος

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:07

  Κόρνος

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:00 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:12

  Κόρνος

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:00 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:12

  Κόρνος

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:22

  Κόρνος

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:22

  Κόρνος

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:47

  Κόρνος

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:47

  Κόρνος

 • 19:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 19:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 20:07

  Κόρνος

 • 20:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 21:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 21:22

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:37

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:52

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:02

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:19

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:23

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:37 53

  Κόρνος

 • 10:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:47 53

  Κόρνος

 • 12:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:59

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:07 53

  Κόρνος

 • 14:25 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:37 53

  Κόρνος

 • 16:05 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:35

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:37 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:57

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:47 53

  Κόρνος

 • 17:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:04

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:16

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 06:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 07:47

  Κόρνος

 • 08:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 09:07

  Κόρνος

 • 10:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 10:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:07

  Κόρνος

 • 11:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:25 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 12:37

  Κόρνος

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:47

  Κόρνος

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:47

  Κόρνος

 • 13:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:57

  Κόρνος

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 15:07

  Κόρνος

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:00 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:12

  Κόρνος

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:00 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:12

  Κόρνος

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:22

  Κόρνος

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:22

  Κόρνος

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:47

  Κόρνος

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:47

  Κόρνος

 • 19:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 19:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 20:07

  Κόρνος

 • 20:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 21:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 21:22

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:42 53

  Κόρνος

 • 06:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:49

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:33

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:12 53

  Κόρνος

 • 09:35 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:20

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:07 53

  Κόρνος

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:42 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:53

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:09

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:39 67N

  Κόρνος

 • 19:18 312 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:39 67N

  Κόρνος

 • 19:18 302 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:56

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:14 67N

  Κόρνος

 • 23:53 312 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 00:20

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:14 67N

  Κόρνος

 • 23:53 302 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 00:28

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 07:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:07

  Κόρνος

 • 10:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:05 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:17

  Κόρνος

 • 13:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:47

  Κόρνος

 • 16:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:05 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:17

  Κόρνος

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:52

  Κόρνος

 • 19:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:20 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 20:32

  Κόρνος

 • 21:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:25 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 23:03

  Κόρνος

 • 21:45 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:25 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 23:03

  Κόρνος

 • 21:45 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:25 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 23:03

  Κόρνος

 • 21:45 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:25 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 23:03

  Κόρνος

 • 00:30 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 01:48

  Κόρνος

 • 00:30 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 01:48

  Κόρνος

 • 00:30 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 01:48

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:42 53

  Κόρνος

 • 06:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 06:45

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 121 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:33

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:12 53

  Κόρνος

 • 09:35 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 10:20

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:07 53

  Κόρνος

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 13:10

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:42 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 16:49

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:20 158 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 19:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 07:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 08:07

  Κόρνος

 • 10:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:05 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 11:17

  Κόρνος

 • 13:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:35 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 14:47

  Κόρνος

 • 16:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:05 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 17:17

  Κόρνος

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:52

  Κόρνος

 • 17:50 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:40 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 18:52

  Κόρνος

 • 19:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:20 53 - Σταθμός Λεωφορείων Αλάμπρας

  Σύνδεση

 • 20:32

  Κόρνος

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088