Βοηθητικές Διαδρομές

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:37

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:47

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:02

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:14

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:56

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:06

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:07 53

  Κόρνος

 • 09:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:07 53

  Κόρνος

 • 11:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:57 53

  Κόρνος

 • 14:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:21

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:07 53

  Κόρνος

 • 15:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:00

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:07 53

  Κόρνος

 • 15:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:07 53

  Κόρνος

 • 16:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:32 53

  Κόρνος

 • 17:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:40

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 06:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:25 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:41

  Κόρνος

 • 07:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:27 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:43

  Κόρνος

 • 09:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:50 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:06

  Κόρνος

 • 11:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:49 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:05

  Κόρνος

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:49

  Κόρνος

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:49

  Κόρνος

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:38 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 14:54

  Κόρνος

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:10

  Κόρνος

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:10

  Κόρνος

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:14

  Κόρνος

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:14

  Κόρνος

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 19:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 19:41 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:57

  Κόρνος

 • 19:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:15 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 20:31

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:37

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:10 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:47

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:02

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:12 53

  Κόρνος

 • 06:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:14

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:56

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:47 53

  Κόρνος

 • 07:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:06

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:07 53

  Κόρνος

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:07 53

  Κόρνος

 • 09:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:07 53

  Κόρνος

 • 11:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:57 53

  Κόρνος

 • 14:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:21

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:07 53

  Κόρνος

 • 15:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:00

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:07 53

  Κόρνος

 • 15:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:07 53

  Κόρνος

 • 16:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 17:32 53

  Κόρνος

 • 17:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:40

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:34 67N

  Κόρνος

 • 19:16 302 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:34 67N

  Κόρνος

 • 19:16 312 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:34 67N

  Κόρνος

 • 19:16 312 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:09 67N

  Κόρνος

 • 23:45 302 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 00:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:09 67N

  Κόρνος

 • 23:45 312 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 00:24

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 06:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:25 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:41

  Κόρνος

 • 07:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:27 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:43

  Κόρνος

 • 09:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 09:50 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:06

  Κόρνος

 • 11:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:49 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:05

  Κόρνος

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:49

  Κόρνος

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:49

  Κόρνος

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:38 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 14:54

  Κόρνος

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:10

  Κόρνος

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:10

  Κόρνος

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:14

  Κόρνος

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:14

  Κόρνος

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 19:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 19:41 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:57

  Κόρνος

 • 19:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:15 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 20:31

  Κόρνος

 • 21:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 21:45 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 21:45 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 21:45 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 00:30 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 01:51

  Κόρνος

 • 00:30 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 01:51

  Κόρνος

 • 00:30 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 01:51

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:54

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:28

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:37 53

  Κόρνος

 • 09:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:39

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:07 53

  Κόρνος

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:12

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:42 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:48

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:14

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:34 67N

  Κόρνος

 • 19:16 302 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:51

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:34 67N

  Κόρνος

 • 19:16 312 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:53

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:09 67N

  Κόρνος

 • 23:45 302 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 00:23

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 23:09 67N

  Κόρνος

 • 23:45 312 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 00:25

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 07:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:11

  Κόρνος

 • 10:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:04 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 11:20

  Κόρνος

 • 14:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:01

  Κόρνος

 • 16:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:51 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:07

  Κόρνος

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 19:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 20:26

  Κόρνος

 • 21:45 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 21:45 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 22:21 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 23:02

  Κόρνος

 • 00:30 302

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 01:51

  Κόρνος

 • 00:30 312

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 01:10 67N - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 01:51

  Κόρνος

Από Κόρνος Προς Λευκωσία
 • 05:52 53

  Κόρνος

 • 06:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:27 53

  Κόρνος

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:28

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:37 53

  Κόρνος

 • 09:00 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:38

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 12:07 53

  Κόρνος

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:42 53

  Κόρνος

 • 16:05 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:44

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:07 53

  Κόρνος

 • 18:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 19:08

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Κόρνος
 • 07:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:11

  Κόρνος

 • 10:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:04 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 11:20

  Κόρνος

 • 14:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:01

  Κόρνος

 • 16:10 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:51 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:07

  Κόρνος

 • 17:45 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:46

  Κόρνος

 • 19:30 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 20:10 53 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 20:26

  Κόρνος

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088