Βοηθητικές Διαδρομές

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 06:10 56b

  Αθηένου

 • 07:31 140 - Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

  Σύνδεση

 • 07:39

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:10 56b

  Αθηένου

 • 07:32 148 - Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

  Σύνδεση

 • 07:40

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:30 56

  Αθηένου

 • 07:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:56

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:30 56

  Αθηένου

 • 07:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:06

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 56

  Αθηένου

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 56

  Αθηένου

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:55 56

  Αθηένου

 • 09:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56

  Αθηένου

 • 15:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:00

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56

  Αθηένου

 • 15:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 06:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:25 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:49

  Αθηένου

 • 11:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:49 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:13

  Αθηένου

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:57

  Αθηένου

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:57

  Αθηένου

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:38 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:02

  Αθηένου

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:22

  Αθηένου

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:22

  Αθηένου

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 06:10 56b

  Αθηένου

 • 07:31 140 - Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

  Σύνδεση

 • 07:39

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:10 56b

  Αθηένου

 • 07:32 148 - Λευκωσία / Άνοιγμα Κολοκάση

  Σύνδεση

 • 07:40

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:30 56

  Αθηένου

 • 07:10 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:56

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 06:30 56

  Αθηένου

 • 07:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:06

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 56

  Αθηένου

 • 08:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:55 56

  Αθηένου

 • 08:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 09:18

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 08:55 56

  Αθηένου

 • 09:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 10:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56

  Αθηένου

 • 15:30 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:00

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:55 56

  Αθηένου

 • 15:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:17

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 06:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:25 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 07:49

  Αθηένου

 • 11:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:49 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 12:13

  Αθηένου

 • 12:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:57

  Αθηένου

 • 13:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 13:33 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:57

  Αθηένου

 • 13:55 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:38 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:02

  Αθηένου

 • 15:05 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 15:20 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 15:54 56c - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 16:15

  Αθηένου

 • 16:15 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:22

  Αθηένου

 • 16:25 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 16:58 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 17:22

  Αθηένου

 • 17:40 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

 • 18:00 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 05:40 56

  Αθηένου

 • 06:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:54

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:15 56

  Αθηένου

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:28

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:55 56

  Αθηένου

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:12

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 10:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:04 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 11:28

  Αθηένου

 • 14:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:09

  Αθηένου

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

Από Αθηένου Προς Λευκωσία
 • 05:40 56

  Αθηένου

 • 06:15 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 06:50

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:15 56

  Αθηένου

 • 07:50 121 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:15

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 07:15 56

  Αθηένου

 • 07:50 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 08:28

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:55 56

  Αθηένου

 • 12:30 158 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 13:05

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

Από Λευκωσία Προς Αθηένου
 • 10:20 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 11:04 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 11:28

  Αθηένου

 • 14:00 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 14:45 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 15:09

  Αθηένου

 • 17:45 121

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

 • 17:45 158

  Πλατεία Διονυσίου Σολωμού

 • 18:30 56 - Σταθμός Λεωφορείων Κρυονέρι

  Σύνδεση

 • 18:54

  Αθηένου

logo
 Λεωφ. Λυκαβητού 93
      2401 Έγκωμη
      Λευκωσία
  (+357) 22 468088