Assisting Routes

From Kykkos To Nicosia
 • 06:15 46

  Kykkos

 • 07:13 405 - Atsas

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:10 46

  Kykkos

 • 13:06 404A - Atsas

  Connection

 • 14:03

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Kykkos
 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:45 46 - Atsas

  Connection

 • 08:30

  Kykkos

 • 12:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:30 46 - Atsas

  Connection

 • 14:15

  Kykkos

From Kykkos To Nicosia
 • 06:15 46

  Kykkos

 • 07:13 405 - Atsas

  Connection

 • 08:10

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 12:10 46

  Kykkos

 • 13:06 404A - Atsas

  Connection

 • 14:03

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Kykkos
 • 06:45 405A

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 07:45 46 - Atsas

  Connection

 • 08:30

  Kykkos

 • 12:30 405

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:30 46 - Atsas

  Connection

 • 14:15

  Kykkos

From Kykkos To Nicosia
 • 07:15 46

  Kykkos

 • 08:15 405C - Atsas

  Connection

 • 09:12

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 13:45 46

  Kykkos

 • 14:46 406A - Atsas

  Connection

 • 15:43

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

From Nicosia To Kykkos
 • 08:00 408

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 09:00 46 - Atsas

  Connection

 • 09:45

  Kykkos

 • 14:00 408

  Nicosia/Anoigma Kolokasi

 • 15:00 46 - Atsas

  Connection

 • 15:45

  Kykkos

There are no results for this trip
From Kykkos To Nicosia
From Nicosia To Kykkos
logo
 93 Lykavitou Ave.
      2401 Eggomi
Nicosia, Cyprus
  (+357) 22 468088